Ekkenberg Fonden

Personalet

Ekkenberg i Olufsgade er organiseret som Fond (non-profit).

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale, men der er også ansat personaler med bred baggrund såsom sygeplejerske, SSA eller anden uddannelse..

 Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Flere pædagoger har videreuddannet sig som narrative samtaleterapeuter. Herudover er der tilknyttet to eksterne psykologer Christina Sommer og Lars Bo Jørgensen og overlæge i psykiatri Inger Beck.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte beboer.

Der er tilknyttet en sovende nattevagt i §107. Der er mulighed for at udvide tilbuddet med en vågen nattevagt, hvis der er behov for det. Der er personaledækning året rundt.