Ekkenberg Fonden

Beboerne

Målgruppen retter sig mod beboere over 18 år med Autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD, Angst eller lignende tilstødende problematikker. De fleste af vores beboere er i 20erne eller 30erne. 

Man kan enten bo i botilbud som midlertidig foranstaltning (§107) eller længervarende (§108).

Tilbuddet er godkendt til 13 personer i alt.