Ekkenberg Fonden

Hjælp, Omsorg Og Støtte

Ekkenberg i Olufsgade er organiseret som Fond (non-profit).

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale, men der er også ansat personaler med bred baggrund såsom sygeplejerske, SSA eller anden uddannelse.

Der er også ansat en narrativ psykoterapeut, der har individuelle samtaler med beboerne eller også gruppesamtaler om relevante emner i livet.

 Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Flere pædagoger har videreuddannet sig som narrative samtaleterapeuter. Herudover er der tilknyttet 3 eksterne psykologer Christina Sommer, Lone Gottenborg Anderberg og Lars Bo Jørgensen og overlæge i psykiatri Inger Beck.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte beboer.

Der er tilknyttet en vågen nattevagt. Der er personaledækning året rundt.