Ekkenberg Fonden

Det Der Virker

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Vi arbejder med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på respekt, anerkendelse, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering, verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte.

Vi har stor erfaring og succes med at møde beboerne der, hvor de er.

Der findes en stor teoretisk viden og praktisk erfaring i personalegruppen. Viden og praksiserfaringer i personalegruppen er mangfoldige, hvilket gør det teoretisk og praktisk muligt at gennemføre individuel tilpasset pædagogik med en holistisk tilgang, hvor både neuropædagogiske elementer indgår i såvel som narrative, autismestrukturpædagogiske, kognitivteoretiske og virksomhedsteoretiske (som har sit udgangspunkt i dialektisk pædagogik). Vi har valgt at kalde vores pædagogik forenklet for DDV (Det Der Virker)-pædagogikken. Denne pædagogiske praksis bliver altid nøje sparret med både psykolog, psykiater og lederen.

Denne individuelle tilgang til hver enkel beboer, samtidig med klare færdselsregler i fællesskabet er med til at understøtte alle beboers positive udvikling og gode trivsel.

Udover ADL og botræningen støtter vi beboerne i deres uddannelse, beskæftigelse eller arbejde.

Støtten indebærer selvfølgelig også livets sorg og glæder, såsom vejledning i økonomi, uddannelse, socialt samvær, kæresteforhold, seksualitet mm.

Der er mulighed for at reflektere over eget liv og egne værdier individuelt eller i mindre grupper, idet der bliver afholdt narrative samtaler, der bidrager til øget selvforståelse og tildels også for hinanden. Personalet, der styrer disse samtaler er specialuddannede pædagoger med overbygning på narrativ samtaleterapi.

Der er også mulighed for at dyrke det, der livet værd at leve. Sjove eller rare aktiviteter. Det kan spænde fra at dyrke motion til tv-hygge, madlavning til cafébesøg, alenetid til fællesskab osv.

Der er mulighed for udflugter, ture og mindre ferierejser i mindre grupper, så det giver mening for den enkelte beboer.

Igennem vores tætte samarbejde med Ekkenberg Netværks §85 er det for vores beboere muligt på helt naturlig måde at danne relation til andre unge mennesker, der også har lignende udfordringer, men typisk har et højere funktionsniveau og ikke er placeret på en institution. Der er også enkelte unge under §85, der tidligere har boet under §107, men som nu kan klare sig med mindre støtte. På sin vis kan disse unge mennesker fungere som forbilleder for vores beboere. Typisk møder vores beboere disse unge til aktiviteter såsom fredagsbrunch, svømmehalsture, fitnesscenter, udflugter, nytårsfest, lan-parties osv.